otrepy na frézovanom dielci

Čo sú to otrepy a ako vznikajú?

Pri takmer všetkých procesoch trieskového obrábania vznikajú otrepy a ostriny, spôsobené tvárnosťou materiálu pri samotnom odoberaní materiálu.

Otrepy alebo aj ostriny sú vyvýšené, ostré alebo zubaté kusy zostatkového materiálu na obrobku, ktoré ovplyvňujú kvalitu, životnosť obrobeného dielu alebo celej zostavy a môžu spôsobiť potenciálne škody alebo zranenia.

Obrobený kus, ktorý obsahuje otrepy, je chybný kus. Neodstránené otrepy-ostriny môžu spôsobiť množstvo problémov s kvalitou dielcov, ako sú tieto :

 • Trhliny a poruchy materiálu
 • Zvýšená náchylnosť na koróziu
 • Znížená odolnosť proti zlomeniu dielca
 • Zvýšené riziko úrazov pri manipulácií
 • Znižujú estetickú kvalitu dielu
 • Môžu spôsobiť nepresné merania
dielec pred a po odihlení

Dielec pred a po odihlení

Otrepy bránia správnej montáži a skladania zostavy. Ak sa takýto kus namontuje do zostavy a časom sa otrepy od dielca uvoľnia, ohrozia funkčnosť, životnosť a bezpečnosť celej zostavy :

 • Nelícovanie spojovacích prvkov (skrutky,matice,nity)
 • Zlyhanie po menšom počte stresových cyklov
 • Zvýšené riziko statického výboja
 • Zvýšené riziko úrazov pri manipulácií
 • Nežiadúce trenie a teplo
 • Zvýšené opotrebovanie povrchov
 • Problémy s mazaním v zostavách
poškodená hriadeľ v prevodovke

Neodvedené otrepy z dielcov majú veľký vplyv na životnosť zostáv

neodihlené a odihlené diery

Ako sa otrepy odstraňuju a čo je to odihlovanie?

Odstraňovanie otrepov – Odihlovanie – je proces, pri ktorom sa odstraňujú ostriny, otrepy a nedokonalosti vzniknuté pri obrábaní, aby sa vytvoril lepšie vyzerajúci, bezpečnejší a kvalitnejší produkt. Odihlovanie zlepšuje estetiku dielca, jeho životnosť a uľahčuje manipuláciu s dielcami.
Vykonáva sa rôznymi metódami, ktoré závisia od materiálu a tvaru dielca, veľkosti a umiestnenia otrepov, objemu výroby a ceny.

V princípe ho však môžeme rozdeliť na :

elektrochemické odihlovanie

Elektrochemické odihlovanie strojom EMAG

Elektrochemické, tepelné a kryogénne odihlovanie – sú špeciálne nekonvenčné metódy na odstraňovanie otrepov pre veľmi ťažko obrobiteľné materiály alebo tvarovo extrémne zložité dielce – zväčša tam, kde je problematický prístup s bežnými nástrojmi.

Manuálne odihlovanie – je metóda odihlovania, pri ktorých sa používa ručné alebo mechanizované náradie, ktoré je vybavené nástrojmi ako sú kefy, pilníky, brúsne kotúče, zrážače hrán, rezné čepele a iné nástroje. Manuálne nástroje sa používajú v miestach, kde je vysoká tolerancia rozmerov. Pretože parametre pre ručné odihlovanie nie je možné presne definovať a ani dodržať, je tento proces navyše nekonzistetný. To znamená, že zrazenia hrán sú nerovnomerné a nepresné. Tento proces vyžaduje veľa fyzickej práce, je pomalý a zvyčajne sa vykonáva na konci výrobnej linky, čo spôsobuje, že akákoľvek chyba je pre výrobcu nákladná.

Odihlovanie ručným nástrojom

Manuálne odihlovanie

odihlovanie nástrojom Michigan deburring tool

Odihlovanie diery nástrojom Michigan Deburring tool


Automatické odihlovanie – je proces, pri ktorom sú ostriny odstraňované už pri obrábaní a vykonáva ho stroj osadený odihlovacím nástrojom. Vďaka automatickému odihlovaniu môžete celý výrobný proces urýchliť a zakaždým vytvoriť konzistentné, spoľahlivé a presné výsledky. Automatizované odstraňovanie otrepov poskytuje vyššiu produktivitu, kontrolu procesu a efektivitu. Zamedzuje sa tak chybám, ktoré môžu vzniknúť pri manuálnom procese, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo vyššie uvedené problémy s kvalitou dielca, čo je obzvlášť dôležité pre kusy s vysokou hodnotou, ako napríklad v automobilovom a leteckom či medicínskom priemysle.
V mnohých výrobných závodoch predstavujú konečné operácie ako odihlovanie a následná kontrola dielca až 30% z celkového času a potrebných nákladov na vyrobenie dielca. Automatizovaním tohoto procesu môžu výrobcovia znížiť personálne náklady, zabezpečiť vyššiu kvalitu dielcov a zvýšiť bezpečnosť vo svojej výrobe.

Naša spoločnosť sa prioritne zameriava na odihlovacie nástroje na odihlenie dier po vŕtaní. Pre jednostranné alebo obojstranné odihlenie hlbokých dier Vám odporúčame FortSixCut. Pre veľmi malé až stredné priemery otvorov a použitie v širokom spektre aplikácií je tu Michigan Deburring Tool. Ak si neviete rady s výberom nástroja, prípadne katalógové nástroje nie sú pre vaše použitie vhodné, kontaktujte nás. Sme schopní nástroje modifikovať alebo Vám vyrobiť špeciálny nástroj podľa vašich požiadaviek.