otrepy na frézovanom dielci

Čo sú to otrepy a ako vznikajú?

Pri takmer všetkých procesoch trieskového obrábania vznikajú otrepy a ostriny, spôsobené tvárnosťou materiálu pri samotnom odoberaní materiálu.

Otrepy alebo aj ostriny sú vyvýšené, ostré alebo zubaté kusy zostatkového materiálu na obrobku, ktoré ovplyvňujú kvalitu, životnosť obrobeného dielu alebo celej zostavy, môžu spôsobiť potenciálne škody a zranenia.

Obrobený kus, ktorý obsahuje otrepy, je chybný kus. Neodstránené otrepy-ostriny môžu spôsobiť množstvo problémov s kvalitou dielcov, ako sú tieto :

 • Trhliny a poruchy materiálu
 • Zvýšená náchylnosť na koróziu
 • Znížená odolnosť proti zlomeniu dielca
 • Zvýšené riziko úrazov pri manipulácií
 • Znižujú estetickú kvalitu dielu
 • Môžu spôsobiť nepresné merania
dielec pred a po odihlení

Dielec pred a po odihlení

Otrepy bránia správnej montáži a skladania zostavy. Ak sa takýto kus namontuje do zostavy a časom sa namáhaním otrepy od dielca uvolnia, ohrozujú funkčnosť, životnosť a bezpečnosť celej zostavy :

 • Nelícovanie spojovacích prvkov (skrutky,matice,nity)
 • Zlyhanie po menšom počte stresových cyklov
 • Zvýšené riziko statického výboja
 • Zvýšené riziko úrazov pri manipulácií
 • Nežiaducé trenie a teplo
 • Zvýšené opotrebovanie povrchov
 • Problémy s mazaním v zostavách
poškodená hriadeľ v prevodovke

Neodvedené otrepy z dielcov majú velký vplyv na životnosť zostáv

neodihlené a odihlené diery

Ako sa otrepy odstraňuju a čo je to odihlovanie?

Odstraňovanie otrepov – Odihlovanie – je proces pri ktorom sa odstraňujú ostriny otrepy a nedokonalosti vzniknuté pri obrábani, aby sa vytvoril lepšie vyzerajúci a bezpečnejší a kvalitnejší produkt. Odihlovanie zlepšuje estetiku a životnosť dielca,uľahčuje obsluhu a manipuláciu z dielcami.
Vykonáva sa rôznymi metódami, ktoré závisia od materiálu, geometrie dielca, veľkosti a umiestnenia otrepov, objemu výroby a ceny.

V princípe ho však môžeme rozdeliť na :

elektrochemické odihlovanie

Elektrochemické odihlovanie strojom EMAG

Elektrochemické, tepelné a kryogénne odihlovanie – sú špeciálne nekonvenčné metódy na odstraňovanie otrepov pre veľmi tažko obrobitelné materiály alebo tvarovo extrémne zložité dielce – zväčša tam kde je problémovy prístup z bežnými nástrojmi.

Manuálne odihlovanie – je metóda odihlovania, pri ktorých sa používa ručné alebo mechanizované náradie, ktoré je vybavené nástrojmi ako sú kefy, pilníky,brúsne kotúče, zrážače hrán, rezné čepele a tak ďalej. Manuálne nástroje sa používajú v miestach, kde je vysoká tolerancia rozmerov. Pretože parametre pre ručné odihlovanie nie je možné presne definovať a ani dodržať, je tento proces navyše nekonzistetný. To znamená že zrazenia hrán sú nerovnomerné a nepresné. Tento proces vyžaduje veľa fyzickej práce, je pomalý a zvyčajne sa vykonáva na konci výrobnej linky, čo spôsobuje, že akákoľvek chyba je pre výrobcu nákladná.

Odihlovanie ručným nástrojom

Manuálne odihlovanie

odihlovanie nástrojom Michigan deburring tool

Odihlovanie diery nástrojom Michigan Deburring tool


Automatické odihlovanie – je proces pri ktorom sú ostriny odstraňované pri už obrábaní a vykonáva ho stroj osadený odihlovacím nástrojom. Vďaka automatickému odihlovaniu môžete celý výrobný proces urýchliť a zakaždým vytvoriť konzistentné, spoľahlivé a presné výsledky. Automatizované odstraňovanie otrepov poskytuje vyššiu produktivitu, kontrolu procesu a efektivitu. Zamedzuje sa tak chybám ktoré možu vzniknuť pri manuálnom procese, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo vyššie uvedené problémy s kvalitou dielca čo je obzvlášť dôležité pre kusy s vysokou hodnotou, ako napríklad v automobilovom a leteckom či medicínskom priemysle.
V mnohých výrobných závodoch predstavujú konečné operácie ako odihlovanie a následná kontrola dielca až 30% z celkového času a a potrebných nákladov na vyrobenie dielca. Z automatizovaním tohto procesu môžu výrobcovia znížiť personálne náklady, zabezpečiť vyššiu kvalitu a zvýšiť bezpečnosť vo svojej výrobe.

Naša spoločnosť sa prioritne zameriava na odihlovacie nástroje na odihlenie dier po vŕtaní . Pre jednostranné alebo obojstranné odihlenie hlbokých dier Vám doporučujeme FortSixCut. Pre velmi malé až stredné priemery otvor a použitie v širokom spektre aplikácií je tu Michigan Deburring Tool. Ak si neviete rady z výberom nástroja , prípadne katalógové nástroje nie sú pre vaše použitie vhodné kontaktujte nás. Sme schopný nástroje modifikovať prípadne Vám vyrobiť špeciálny nástroj podľa vaších požiadaviek.