Najefektívnejšie a najhospodárnejšie odihlovacie nástroje, aké boli kedy navrhnuté pre sériovú výrobu. S jednou alebo dvoma funkčnými reznými hranami pre
akýkoľvek typ materiálu.

USACzechSlovakia